Les Murray: machineportretten met zwevende astronaut (fragment)

Olie-platform

De buitengaatse stalen muggen die neerstrijken op de zee

Machineportretten met zwevende astronaut

Aan de enorme oliepompende ladders die uit het landschap opschieten / en aan de buitengaatse stalen muggen die neerstrijken op zee / gaat waarzeggerij vooraf met op de in kaart gebrachte bodem aangesloten telefoons, / de dompe dynamietschok die vrachtwagens doet schudden en het reeksen uitschrijvend papier / als mannen er het nummer draaien van een onderaards geplooid koraalrif / of luisteren naar zwarte freudiaanse stranden; ze zoeken een immense puistige / rotskoepel van reine Ruwe, een St.Paul’s in profundus. Er zijn talloze / verkeerde nummers op de geofoon, maar hij bracht ons een heel eind, en met de auto. / Elke machine is liefde en een waarachtig antwoord geweest.

Les Murray (1938), Australisch

Vertaling Maarten Elzinga

Mark Rowden beeldt het moderne leven uit en af

Mark Bowden (1969) is Australiër en maakt prints. Kreeg zijn opleiding in Sydney en werkt onder andere voor de Whaling Road Studios. Zijn werk laat vooral de moderne mens (in veel gevallen de moderne vrouw) zien. Het doet fotografisch dan wel film-achtig aan.

mark rowden 6

mark rowden 5

Martin Lewis tekende de stadsnacht

Martin Lewis (1881 – 1962), Amerikaan geboren in Victoria, Australië. Werd bekend als maker van tekeningen die over het (nachtelijk) stadsleven In New York gaan in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

Als jongeman moest Lewis zijn draai nog vinden tussen de twaalf ambachten en 13 ongelukken; hij was cowboy in Australië, werkte in de mijnen en was bootsman. Toen hij naar Sydney ging (2 jaar zou hij er verblijven), volgde hij een kunstopleiding. Tijdens dit verblijf maakte Lewis kennis met het maken van grafisch werk voor tijdschriften. Hij wist twee van zijn tekeningen te publiceren in The Bulletin.

In 1900 verliet Lewis Australië om zich in San Francisco te vestigen. Een tiental jaar later duikt hij op in New York. Wat er in de tussenliggende jaren gebeurd is, blijft een raadsel. Wat we weten: hij werkte vooral om geld te verdienen en produceerde zijn eerste etsen in 1915. Lewis’  vaardigheden als etser vielen op, bijvoorbeeld bij Edward Hopper, die een vriend voor het leven zou worden. Teleurgesteld over zijn werk, pakte Lewis al zijn spaarcenten bij elkaar en vertrok in 1920 naar Japan om er kunst en tekenen te gaan studeren. Na een twee-jarig verblijf keerde hij terug naar New York. Pakte er de draad weer op als commerciële kunstenaar, maar ruimde plaats in voor zijn eigen artistieke aspiraties.

Tijdens de Depressie verhuisde Lewis naar het platteland om later in Manhattan een school te helpen stichten voor grafici. Tussen 1944 en 1952 gaf Lewis les aan deze school in grafische vormgeving.

Tijdens zijn ruim dertig jaar durende loopbaan maakte Lewis zo’n 145 werken. Zijn drukwerk werd zeer gewaardeerd tijdens de jaren 30. Vooral vanwege de realistische weergave van het dagelijks leven. Zijn vakmanschap op grafisch gebied werd geroemd.

Lewis is een van de weinigen die in zijn grafisch werk aandacht besteedde aan nachtelijke scenes. Vooral in dit werk wordt zijn kunstenaarschap duidelijk: stippen, lijnen en vlakken; dit alles op de gevoelige plaat, maakten van Lewis een topper. Waarvan acte.

Tracey Moffatt

tracey moffatt1

Tracey Moffatt is een Australische video-maker en fotografe. Haar werk kenmerkt zich doordat het meestal in scene is gezet. Ze verbeeldt haar realiteit. Die naar haar hand is gezet. Ze vertelt verhalen waarin sexualiteit, ras, performance en geschiedenis rollen spelen. In haar latere werk worden de thema’s: beroemdheid en glamour. Ze schept een wereld waarin doktoren, zusters en piloten verschijnen in een tropische setting.

Louise Hearman

louise hearman2

Beeldend kunstenaar Louise Hearman komt uit Australië. Haar werken kennen geen titels. Wat haar beelden betekenen laat ze graag aan de toeschouwer over. Terugkerende thema’s: losse hoofden die zweven, eindeloze wegen, close-ups van bloemen en vlieg-tuig. Haar werk roept sterke emoties op, is licht surreëel en kent een vreemde lichtinval.