K.Schippers, Ivy Anderson, A Day at the Races en verzinwoorden

In Poeder en Wind van K.Schippers verzint de schrijver woorden die typisch voor het verhaal zijn (en wellicht typisch voor de schrijver). Een bloemrijke lezing van die woorden levert het volgende op:

drankwankel, toevalswaarheid, lichaamsvervolg, valkennis, gemaksboog, slotlettertrits, pleksetiquette, hulpomhelzing, steunzoekstappen, woordhuid, schamphand, doorloopaanraking, lijfwisseling, minutenlicht, omhelsportaaltje, aderveld, zaaiwoord, armcirkel, tweelingbeweging, richtingbedrog, voetverhaal, zeurzwaar, kwartgebarenvlaag, versnaperingskist, en betekenisgebaar.

Verder blijkt Schippers een liefhebber van jazz. Duke Ellington en Ivy Anderson kwamen voorbij (naast Stephan Grapelly). Van deze zangeres een fragment uit de The Marx Brothers-film A Day at the Races. Ivy Anderson zong een aantal jaren bij het orkest van Duke Ellington.