Lenze L. Bouwers: de laatste tekens

Frits-Van-Ooststroom

Illustratie: Jan Verheul, tekens op de gevel van een boerderij

De laatste tekens

de laatste tekens zijn van zwaar gewicht: / u stond vannacht voor opname gereed, / parmantig schuchter in het felste licht, / op z’n zondags in diepzeeblauw gekleed, / de bovenste knoop als vanouds strakdicht, / vertrouwder dan ’t reclamepopgezicht / van zwartwitfoto’s toen u minder leed; / de laatste tekens zijn van zwaar gewicht: / goed, ik kom, antwoord op uw spoedbericht / en kus de wangen, de lippen, warm en schich- / tig, hoor hoe een manchestersterk profeet, / mijn vader, kalm de dood de das om deed: / de laatste tekens zijn van zwaar gewicht

Lenze L. Bouwers (1940)

Uit: de schaduw van de buizerd, Querido Amsterdam, 1988