CoBrA: ‘dat kan mijn kleine zusje ook’

appel; cobra

Karel Appel

constant; cobra

Constant

corneille; cobra

Corneille

Als we het hebben over de schildersbeweging CoBrA (Co = Copenhagen, Br = Brussel en A = Amsterdam) en het werk van Karel Appel in het bijzonder, dan hebben we het over kunst die verdacht veel lijkt op wat kinderen doen als ze creatief mogen zijn van de juf. ‘Dat kan mijn kleine zusje ook’ is een veel aangehaald citaat als men de indruk moet beschrijven die men van het werk krijgt.

Laat dat zorgeloze, experimentele, onbekommerde, naïeve, zwakzinnige en primitieve nu precies de bedoeling zijn van CoBrA. Een groter compliment kon je de schilders uit deze beweging niet maken.

Bekende schilders uit deze stroming waren de Deen Asger Jorn, de Belgen Christian Dotremont en Joseph Noiret en de Nederlanders Karel Appel, Constant en Corneille. CoBrA is een typisch na-oorlogse stroming. De na-oorlogse generatie wilde bouwen een een nieuwe toekomst; er moesten vernieuwingen komen; ruim baan voor het experiment. Het  streven was een nieuwe volkskunst. Kunst en leven worden weer 1; iedereen kan zich vrijelijk ontplooien. Het moest een samensmelting worden van niet-academische, niet-westerse kunst, aldus de leden van de beweging. Niks elitair en niks theoretisch. Aldus geschiedde met wisselend succes onder de toeschouwers, die juist wel elitair, theoretisch en academisch gewend waren.

bron: de tweede helft – Ad de Visser, SUN Nijmegen, 1998

dotremont; cobra

Dotremont

jorn; cobra

Jorn

De naïeve kunst van Jane Newland

newland, jane; naiefnewland, jane; naief3newland, jane; naief5newland, jane; naief7Alles in de wereld die de Britse kunstenares Jane Newland schept met haar digitale prenten, ademt rust, tevredenheid. Niets is er dreigend of brengt je in gevaar. Zelfs al fladderen er zwarte vleermuizen en lopen er zwarte katten rond. De naïeve kunst van de de in Norwich woonachtige vrouw komt dan ook vaak in kinderboeken terecht of in uitingen van bedrijven.

Haar wereld is die waarin de natuur een grote rol speelt. Ze heeft oog voor de details en haar landschappen ‘verbergen’ verrassingen. Haar werk komt voornamelijk digitaal tot stand zonder dat het digitaal oogt. Het zouden miniatuurjes kunnen zijn, geschilderd welteverstaan.

Je zou erin willen rondlopen, deze hele, met stilte en sereniteit omgeven wereld. Of ervan willen dromen.

newland, jane; naief2newland, jane; naief4newland, jane; naief6newland, jane; naief8