Gruwez: estetika

estetika

het sierlijkste is niet de zwaan, maar het water / waar de zwaan zich spoorloos in weerspiegelt / en de rimpeling van vriendelijke huiver / die zij door haar stil bewegen weeft.

het sierlijkst is niet je lichaam, maar de spiegel / waar het lichaam licht bezeerd weerspiegeld wordt / (en de rimpels toont als rimpelen in water) / en hoe een hand ontastbaar haast / verschuift over je huid, / en hoe een streling dan, / als een omhelding van zichzelf, / op jouw lichaam liggen gaat.

terwijl mijn blik die dat niet blijvend / vangen kan, gevangen blijft, en onomhelsd, / zoals wie ééns genodigd tot genot, / daarna voorgoed gegijzeld blijft in pijn.

Uit: de feestelijke verliezer, Manteau Antwerpen, 1985

wikipedia.org, gruwezbron foto: wikipedia.org

Luuk Gruwez (1953, Kortrijk, België)

Jotie T’Hooft: chanson

Chanson

Gerafelde popdeun, stukgezongen blues / & versteende jazz of geroeste rock / en mijn eeuwenoude lied:

nooit iemand te hebben ontzien, / nooit troost te hebben geboden / dan om eigen bestwil, nooit of / nooit een gemeend gebed of offer.

Als een ziekte, onverhoeds en onnaspeurbaar. / Als hitte die in alle hoeken woedde / en waarvoor geen schuilplaats bestaat / was mijn leven dat ik zag opbranden,

een toeschouwer, niet bij machte / de verschrikkelijke zaal te verlaten.

t hooft jotie bron- bruzz.bebron foto: bruzz.be

Jotie T’Hooft (1956 – 1977, Belgisch-Vlaams)

Uit: Verzamelde gedichten, Elsevier Manteau Antwerpen, 1981

Jotie ’t Hooft: aan mijn ouders

Aan mijn ouders

Nu ik uit uw huis ben, en weg en wekelijks geworden / woon ik dieper in u nu, buiten bereik / van uw vangende armen, maar in de warmte / van uw weldoend hart.

Is het hard geweest, was het bitter en verbitterend, / het is voorbij. / Ik weet wel, het woont nog in ons, zal nooit / geheel verleden zijn, kleeft aan onze wanden / waar het wonden maakte, / ons zelf verwonderde.

Maar met het harde, het kappende en zachte / zijn wij, zoals de leer ons zegt, gestorven / en in en voor elkaar, en vrij, / uiteindelijk geboren.

jotie 't hooft, demorgen.be

bron foto: demorgen.be

Jotie ‘ t Hooft (1956 – 1977)

Uit: Verzamelde gedichten, 1987