Lisa Kuitert over het nut van het papieren boek

wp, multatuli; boekwinkeltjes.nl

Dat boek met mooie prentjes, / Met groene zijde lintjes, / Waar naar ik zo verlangde, / Heeft Jantje nu gekregen, / Om dat hij ’t best kon schrijven, / En ’t vlugst was in het lezen.

uit: Woutertje Pieterse, Multatuli

Het boek is een ‘trouwe papieren vriend’

Een papieren boek is uniek en strikt persoonlijk.

Een boek is als een tuin die je in je jaszak draagt.

Papieren boeken zijn niet alleen leuker voor kinderen als leestrofee, maar beantwoorden beter aan het doel van het boek, namelijk tekst verwerken.

Boeken zijn driedimensionale objecten – ook al is de inhoud dat niet – en daarom beantwoorden ze ook aan diverse zintuigen.

De woordenschat van kinderen neemt door het lezen van een boek sterk toe. En die moeilijke woorden vormen geen beletsel voor leesplezier, zoals uit de Harry Potter-successen is gebleken.

citaten uit: Lisa Kuitert Het boek en het badwater, de betekenis van papieren boeken, Amsterdam University Press Amsterdam, 2015, hoofdstuk: Kinderboeken