Jan Veth schilderde, dichtte en gaf les

Jan Pieter Veth (Dordrecht, 1864 – Amsterdam, 1925) kunstschilder, dichter, kunstcriticus en hoogleraar kunstgeschiedenis en estheticus.

Zoon van de Dordtse ijzerhandelaar en liberale politicus Gerrardus Huibert Veth en Anna Cornelia Giltay. Van moederskant stamde hij af van het Dordtse kunstschildersgeslacht Van Strij; zijn moeder was een kleindochter van Jacob van Strij.

Veth kreeg zijn schildersopleiding aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam. Mede-oprichter van de kunstenaarsvereniging Sint Lucas. Vanaf 1885 ging hij met de schilder Anton Mauve in het Gooise Laren werken. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Bussum.

Jan Veth is bekend geworden als portretschilder. Hij schilderde onder andere de portretten van Max LiebermannLambertus ZijlFrank van der GoesAntoon Derkinderen en vele andere tijdgenoten (waaronder diverse collega-schilders).

Daarnaast was hij dichter. Hij behoorde tot de beweging van Tachtigers en publiceerde onder meer in De Nieuwe Gids. Voor De kleine Johannes van zijn vriend Frederik van Eeden maakte hij het bandontwerp en leverde daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van de kunstboekverzorging in ons land.

Als buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis en estheticus was hij verbonden aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam.

jan veth-1jan veth-2jan veth-3jan veth-4jan veth-5jan veth-6

Willem Witsen: veelkunner

Willem Arnoldus (Willem) Witsen (Amsterdam, 1860 – 1923) Nederlands schilder, tekenaar, etser, fotograaf en schrijver. Hij kwam uit de welgestelde regenten-familie Witsen.

Willem Witsen was een zoon van de graficus Jonas Jan Witsen. Van 1876 tot 1884 studeerde hij aan de Rijksakademie van beeldende kunsten. In die periode was hij bestuurslid van de kunstenaarsvereniging Sint Lucas. In 1881 verbleef hij samen met Piet Meiners korte tijd in Antwerpen. In 1885 richtte hij de Nederlandsche Etsclub op.

Hij behoorde tot de Tachtigers, een groep jonge kunstenaars met grote artistieke en zelfs politieke invloed in de jaren tachtig van de 19e eeuw. Hij publiceerde onder pseudoniem in het letterkundige tijdschrift De Nieuwe Gids en steunde het maandblad financieel. Schilders als George Hendrik Breitner, Isaac Israëls, Eduard Karsen en Jan Veth en schrijvers als Lodewijk van Deyssel, Albert Verwey, Hein Boeken en Herman Gorter behoorden tot zijn directe vriendenkring. Hij was vooral goed bevriend met de dichter Willem Kloos, die een aantal gedichten aan hem opdroeg in De Nieuwe Gids van oktober 1888.

Van 1888 tot 1891 verbleef Witsen in Londen. Hier zag hij het werk van James McNeill Whistler. Zijn prenten van Dordrecht maakte hij naar schetsen vanuit een bootje. In 1899 keerde hij terug naar Amsterdam.

willem witsen -1willem witsen -2willem witsen -3willem witsen -4willem witsen -5willem witsen -6

Bron: wikipedia