Jo Landheer: soms denk ik…

Ergens, zegt Jo Landheer, dat ze zo lang tussen de bossen geleefd heeft, dat ze de taal der mensen nauwelijks meer sprak, en inderdaad deze gedichten zijn eenzaam en haar verzen over bossen en dieren hebben een diepte en een vertrouwd zijn, die alleen een eenzaam leven in de natuur weet te bereiken. Ook de mensen echter verschijnen in die eenzaamheid in hun diepere en wezenlijker hoedanigheid.

Jos Panhuijsen

Soms denk ik…

Soms denk ik, dat de dood mij rust kan geven / En dan weer, dat ook daar geen kans op is,  / Omdat ik toch weer naar je terug zou keeren,  / Een ijle, veege schim, altijd vergeefs / Wanhopig strevende je te benaadren, / Die achteloos aan mij voorbij zoudt gaan, / Mij zelfs niet ziende; langs oude paden / Door het vertrouwde bosch, verlaten, schuw / Ronddolend, in twee werelden een vreemde. / En nog, nog verder van je weg dan nu.

Uit: Nederlandse dichteressen na 1900, Nel Noordzij, Bezige Bij Amsterdam, 1957

Johanna Petronella Landheer (1900 – 1986) Nederlandse dichteres.

jo-landheerJo Landheer bezoekt de Rotterdamse meisjes-HBS, behaalt het eindexamen en het staatsexamen Grieks en Latijn, gaat dan in Leiden klassieke talen studeren. De studie voltooit ze niet, teleurgesteld als ze is door het theoretische kader van de universitaire studie.

Ze debuteert op zeventienjarige leeftijd in het tijdschrift Leven en Werken dat 2 van haar gedichten plaatst. Van jongs af leidt Jo Landheer een teruggetrokken bestaan. Het aantal vrienden is op twee handen te tellen: P.C. Boutens, Jan Toorop, Jan Jacob SlauerhoffVictor E. van Vriesland, Henriëtte Mooij en haar broer prof. dr. Bart Landheer. Maatschappelijk onderneemt de dichteres weinig tot niets. Ze heeft geen werkkring, wil die niet en heeft die niet nodig, gezien haar onafhankelijke financiële positie. Behalve een aantal jaren lidmaatschap van de beroepsvereniging voor schrijvers heeft ze geen enkele behoefte zich bij welke groepering dan ook aan te sluiten. Tussen 1935 en 1940 is zij redacteur (en mede-financier) van het literaire tijdschrift Helikon.

In 1940 verkiest ze de stilte van de Veluwe. Stilte is in haar opvatting conditio sine qua non voor haar bestaan of zoals ze aan haar latere correspondentievriendin, de schrijfster Henriëtte Mooij, verklaart: ‘Poëzie is voor mij iets dat in stilte ontstaat en ook in stilte benaderd moet worden, ver van alle luidruchtigheid en uiterlijk vertoon.’ Bovendien ziet ze geen brood in het streven met haar dichtkunst een groot publiek te bereiken. Jo Landheer beperkt zich tot het dichten zelf. Van promotie, radiopraatjes en optredens in literaire clubjes moet ze niets hebben.

Ze overlijdt in 1986, een dan vrijwel geheel uit het zicht verdwenen dichteres.

Willem Rozendaal voelde zich thuis in glas en op papier

rozendaal-5

Willem Jacob Rozendaal (1899 – 1971) Nederlands graficus, ontwerper en docent.

Rozendaal werkte van 1916-1924 op glas-in-loodateliers. In dezelfde periode volgde hij lessen aan academies in Den Haag en Rotterdam. Zijn eerste houtsneden dateren van 1921. Omstreeks 1921-1923 tekende en schilderde hij (kinder)portretten, min of meer in de trant van Toorop en Konijnenburg. In 1922 exposeerde hij voor het eerst bij de Rotterdamse kunstenaarsvereniging De Branding.

In 1924 verhuisde hij naar Maastricht, waar hij van 1924-1930 werkte voor De Sphinx en later voor De Kristalunie als ontwerper van glas- en aardewerk. Zijn meer ‘vrijere’ werk, vanaf 1926 vooral ex-librissen, kwam tot stand in zijn vrije tijd. Voor de uitgeverijen Boosten & Stols, W. Salm, Nijpels en de Wereldbibliotheek ontwierp hij boekbanden en hij ontwierp het omslag voor het blad Wendingen no. 3 uit 1930.

In 1937 verhuisde hij naar Den Haag en aanvaardde een aanstelling als docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Met onder anderen Paul CitroenRein Draijer en Willem Schrofer zorgde hij voor een vooruitstrevend klimaat en tot op heden leeft zijn faam voort in oud-leerlingen als Ootje OxenaarToon Wegner en Co Westerik.

In zijn Haagse periode (later Wassenaar) legde hij zich vooral toe op kleurendruk en veranderde zijn stijl in een meer expressieve vormgeving. Zijn werk wordt gerekend tot de Nieuwe Haagse School. Meer informatie via: https://grafiek-nl.blogspot.nl/search/label/Rozendaal

rozendaal-6