Mahmoud Darwish: woorden

Woorden

Toen mijn woorden koren waren / was ik aarde / Toen mijn woorden woede waren / was ik storm / Toen mijn woorden rotsen waren / was ik rivier / Toen mijn woorden honing werden / bedekten vliegen mijn lippen

md, palestineadvocayproject.orgbron foto: palestineadvocacyproject.org

Mahmoud Darwish (1941 – 2008, Palestijn)

Uit: Contemporary World Poetry, Vintage Books New York, 1996; vertaling Daan Bronkhorst

Middellandse Zee: Nice

nice

bron foto: Wikipedia.org

Nice

Met een muts van sneeuw op / kijken de bergen naar het onderland / waar de zon woont en de mensen / pootjebaden in het licht.

Nice is een klein Parijs dat zich het stof / heeft afgeblazen en verguldsel opgelegd. / Rennende automobielen / scheuren de lucht; veelvervige dames / bezoedelen de kroon des ouderdoms. / Achter hotelramen voert de rijkdom / haar koude oorlog met de verveling / of doet in de familiekring / haar vuile was.

Ook aan de havenkant / valt niemand te pletter / in zijn innerlijke leegte. / Het kroegvolk is zo vastgekleefd / in baarden en broeken dat ten einde raad / de wanhoop het afweten laat.

Maurits Mok (1907 – 1989)

Uit: Nachtblauw, BZZTôH Den Haag, 1987