Saba over Svevo: ‘als een kind dat op school een 10 heeft gekregen’

Umberto Saba, de Italiaanse schrijver, dichter, die vastgeklonken zat aan de stad Triëst, was tijd- en stadsgenoot van die andere (beroemdere) Italiaan Italo Svevo, ook onlosmakelijk verbonden aan de havenstad. Uit een brief, die Saba schreef aan Nino Curiel (14 maart 1926), blijkt dat Saba en Svevo elkaar kennen.

italo_svevo

Italo Svevo

Zoals je uit de kranten zult weten, leefde er in Triëst een groot schrijver, die nu 65 jaar is en die niemand kende: Italo Svevo (Signor Schmitz joods industrieel, God zegene hem!). Onverwachts hebben ze hem in Parijs ontdekt, en vandaag is hij wereldberoemd. Hij komt me tamelijk vaak in de Libreria opzoeken en zelfs heb ik op een avond het genoegen gehad hem aan jouw vader voor te stellen.

(..) Ik stelde me hem voor als iemand die op een vervelende manier speelt met psychologische en psychoanalytische raadsels; maar hij is gewoon een groot kunstenaar; een geboren verteller die de lezer van de eerste tot de laatste bladzijde boeit. Morgen zal ik je zijn laatste en beste roman (De bekentenissen van Zeno) toesturen, ik kan me niet voorstellen dat hij je niet bevalt. Hij heeft hem geschreven op zijn 63-ste, en het is het meest frisse dat in Italië tussen 1900 en nu geschreven is. Ik kan aan dit alles niet denken zonder dat ik tranen in de ogen krijg. En je zou het geluk van Svevo moeten zien. Hij is als een kind dat op school een 10 heeft gekregen.

(..) Hij is ontdekt door Crémieux in Parijs, hij wordt nu in het Frans en Engels vertaald. Hij zegt dat hij om zoveel niet had gevraagd, dat het absoluut te veel is, dat een klein beetje erkenning in Italië voor hem genoeg zou zijn geweest. Maar hij is zeer ingenomen met zijn succes, en op een tamelijk argeloze manier.

Toen Crémieux treuzelde met het beloofde artikel in de Navire d’Argent, ging Svevo naar een arts en liet hij een attest opstellen waarin verklaard wordt dat hij lijdt aan een vergroting van de aorta, dat hij vervolgens naar Crémieux stuurde, met de mededeling dat hij ieder moment kon doodgaan, en dat hij, als hij hem dit plezier wilde doen, het snel moest doen.

Uit: Voor de vogels en een vriend, Umberto Saba, gekozen, vertaald en bezorgd door Yolanda Bloemen, Atlas, Amsterdam, 2006

Alfred Kossmann: prentenkabinet (1)

Prentenkabinet (1)

De vrouw achter de tapkast was niet groot / maar vreselijk van boezem: een matrone / die lette op haar geld en zeven zonen / en scherp en zeker zijn zou tot haar dood.

Ik mat haar met een schilderblik: in ’t licht / dat scheemrig overbleef uit de gordijnen / heerste bij duisternis en flikkerschijnen / nadrukkelijk en kwabbig haar gezicht.

En ‘k had haar plotseling lief / toen zij zich langzaam, met gracieuze dikte, / afkeerde van haar bier en tarief / en trots en troosteloos in haar zakdoek snikte.

alfred-kossmann

foto: Ries van Wendel de Joode

De plek van: Theo Elfrink

theo-elfrink

foto: via AdLansink.nl

We waren buren: kunstenaar Theo Elfrink en ik, zonder dat we het van elkaar wisten. Theo bewoonde 1 van de pijlers van de Nijmeegse spoorbrug; ik werkte in het gebouw van De Gelderlander aan de spoordijk. Vanaf de vierde etage van het toenmalige gebouw (inmiddels gesloopt) keek ik uit op de brug over de Waal. Ik wist dat er iemand woonde in de pijler en dat het een kunstenaar was.

Over zijn bijzondere woning zei hij:

Ik heb hier twee ramen, een raam op de rivier; dat is niet om naar buiten te kijken, maar om het licht binnen te laten. Mooi licht trouwens, noorderlicht. En dan een hier van opzij, uit het oosten, met zo’n zonnetje of liever nog als de lucht betrekt en het water te keer gaat, prachtig.

Theo (1923-2014) was gehecht aan zijn omgeving. Hij bewoog zich tussen Beek-Ubbergen en Nijmegen en luisterde met aandacht naar de verhalen van zijn streekgenoten. Was gek op de bewoners van de oude Nijmeegse Benedenstad, wiens verhalen over vroeger hij aandachtig in zich opnam.

Theo reisde ook. Dan was hij in de mijnstreek van de Borinage (België), dan bij de boeren in Connemara, (Ierland), dan weer bij de slachters van Grosage (B). Op zoek naar oermensen, zoals hij ze noemde.

Mijn eeuwige mens is een oermens: eenvoudig, zanglustig, gastvrij en ontroerend.

benedenstad

Theo Elfrink: Benedenstad

Zijn ervaringen met mensen en hun plek zette hij om naar tekeningen en schilderijen. Over dat tekenen en schilderen zei hij:

Ik ben enorm geëmotioneerd als ik zit te werken, anders hoeft het voor mij niet.Ik moet door de dingen geraakt worden, pas dan heb ik er lol in. Ik bedenk niets van tevoren, maak geen plan, praat er ook niet over, want als je dat doet, ben je het al kwijt. Ik moet het zelfs niet in mijn kop gaan bedenken, want dan heb ik het dáár al gemaakt en dan krijg ik het niet meer op papier of doek. Als ik teken of schilder moet mijn hand het doen. De lijnen lopen niet voor mijn penseel uit. Mijn hand zet het zonder plan vooraf op het papier.

Over de plek:

Ik schilder uit een soort heimwee naar de plek. Ben ik in Ierland, dan kan dat Nijmegen zijn, zit ik in Frankrijk, dan verlang ik naar de Borinage. Het is dus nooit zo dat ik, als ik ergens ben, alleen maar verlekkerd naar het landschap zit te kijken. Mijn betrokkenheid met dat landschap heeft alles te maken met de mensen erin.

En verder:

Het gaat mij evenmin om het esthetische, het gaat nooit om de lekkere vorm, het moet gaan over de zin van het leven. Die vind ik uiteindelijk in het landschap met de mensen erin. In die openheid zoek ik de beslotenheid, de geborgenheid van een gemeenschap.

(…)

Elke dag fiets ik van mijn huis in Beek langs de stuwwal of door de Ooypolder hiernaartoe en dat is het belangrijkste van mijn dag, dan weet ik telkens weer dat ik er niet voor niets van geniet, maar omdat ik uit het landschap geboren ben.

Uit: Dit is de plek, Wam de Moor, Gaillarde Pers, Zutphen, 1992

Ian McEwan besteedt aandacht aan het kleinste detail (stoffelijk en onstoffelijk)

In Aan Chesil Beach van de Britse schrijver Ian McEwan wordt aan het futielste detail aandacht besteed, zowel stoffelijk (uiterlijke wereld) als onstoffelijk (innerlijk). Van landschap naar lucht, van zonlicht naar bomenschaduw, van vogelgekwetter tot vlindergefladder; maar ook van angstgevoelens, schaamte, walging en jaloezie. Ik heb zelden een boek gelezen waarin het allemaal voorbij kwam. Het boek is slechts 153 pagina’s groot/klein en toch krijg je een complete geschiedenis voorgeschoteld die aangrijpend is en universeel.

Ik geef de plot vast weg, zodat je een beeld krijgt (oh, schande).

on_chesil_beach

Wanneer hij aan haar dacht, vond hij het nogal verbazingwekkend dat hij dat meisje met haar viool had laten gaan. Natuurlijk zag hij nu wel in dat haar voorstel om zich weg te cijferen geen enkele betekenis had. Het enige waar ze behoefte aan had gehad was de zekerheid van zijn liefde, en zijn geruststelling dat er geen haast was omdat ze nog een heel leven voor zich hadden. Met liefde en geduld – had hij beide nu maar tegelijk bezeten – zouden ze het samen vast hebben gered. En welke ongeboren kinderen hadden dan misschien hun kans gekregen, welk jonge meisje met een diadeem was dan misschien wel zijn geliefde hartsvriendin geworden? Zo kan dus een hele levensloop worden veranderd – door niets te doen. Daar aan Chesil Beach had hij Florence kunnen roepen, had hij haar achterna kunnen gaan. Hij wist niet – en zou dat ook niet hebben willen weten – dat ze toen ze hem ontvluchtte, in de smartelijke zekerheid dat ze hem ging verliezen, nooit méér of wanhopiger van hem had gehouden, en dat de klank van zijn stem een verlossing zou zijn geweest, waarna ze zou zijn omgekeerd. In plaats daarvan had hij in kil en koppig stilzwijgen staan toekijken hoe ze zich in de zomerschemer langs het strand haastte, terwijl het geluid waarmee ze moeizaam vorderde langzaam verloren ging in het breken van de kleine golven, totdat ze een vervaagd, wijkend punt was tegen de onmetelijke rechte kiezelweg die lag te glimmen in het vale licht.

Uit: Aan Chesil Beach, Ian McEwan, vertaald door Rien Verhoef, De Harmonie, Amsterdam, 2007

D.H. Lawrence over de man als werktuig van de vrouw

lady-chatterley

Een boek uit 1929 dat tot op de dag van vandaag tot de meer discutabele werken behoort Lady Chatterley’s lover. Met de kennis van nu kun je dat boek (een klassiek meesterwerk, ook dat nog) rustig onder handen nemen en je verbazen over de opwinding die het tot gevolg had, maar ook welke wijsheden hier werden verkondigd. De geschiedenis van een vrouw op zoek naar de vrije liefde in een land waar de zeden nog niet zo ver waren.

En hoe sentimenteel men er ook wezen kon, die sekse-geschiedenis was een van de oudste en miezerigste verbonden en onderworpenheden. De dichters, die haar verheerlijkten, waren meest mannen. Vrouwen hadden altijd geweten dat er iets beters bestond, iets hogers. En nu wisten zij het beslister dan ooit. De schone, loutere vrijheid van een vrouw was oneindig meer wonderbaar dan alle seksuele liefde. Het enige ongeluk was dat de mannen in deze aangelegenheid zo ver achter de vrouwen aan kwamen. Zij hielden vast aan het seksuele als honden.

En een vrouw moest toegeven. Een man was net als een kind in zijn lusten. Een vrouw moest hem geven wat hij begeerde, of als een kind zou hij waarschijnlijk ondeugend worden en weggooien en bederven wat een hele prettige connectie was. Maar een vrouw kon zich overgeven aan een man, zonder haar innerlijke vrije zelf te geven. Een vrouw kon een man nemen zonder zichzelf echt weg te geven. En zeker kon ze hem nemen zonder zichzelf in zijn macht te stellen. Veeleer kon ze dat seksuele gebruiken om macht over hem te hebben. Want zij hoefde zich alleen maar terug te houden in het seksuele verkeer en hem tot een eind laten komen en zich laten uitleven zonder dat zijzelf tot de crisis kwam: en dan kon zij het verkeer verlengen en haar orgasme en crisis voltooien, terwijl hij enkel haar werktuig was.

Uit: Lady Chatterley’s lover, D.H. Lawrence, vertaald door J.A. Sandfort, Atlas Contact, 2012